ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PROJESİ

ÖRNEK BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: 

SİLİVRİ YEREL YATIRIM AJANSI VE SİLİVRİ TARIMSAL ÜRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SİLİVRİ TÜRAM) 

SİLİVRİ YEREL YATIRIM AJANSI/OFİSİ 

AMAÇ: 

Silivri’nin kaybolmaya yüz tutan değerlerinin canlandırılması, 

Ekonomik değer ve istihdam yaratacak projelerin hayata geçirilmesi, 

Üst ölçekli planlarda belirlenen ve Silivri için stratejik öneme sahip fonksiyonların hayata geçirilmesi için; var olan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi (Silivri TÜRAM Projesi), gerekli dinamiklerin yaratılması (Silivri Bilişim İş Kuluçkası Projesi). 

YÖNTEM: 

Yerel Yatırım Ofisi, Silivri Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde bir ofis olarak çalışır. 

Yönetim yaklaşımıyla ilgili paydaşlarla işbirliği yapar. 

Sektörlerin rekabet gücünü artıracak, istihdam yaratacak ekonomik kalkınma projeleri üretir. 

Silivri’nin gelişmesini ve markalaşmasını sağlayacak sosyal kalkınma projeleri üretir. 

YEREL YATIRIM AJANSI ÇATISI ALTINDA GELİŞTİRİLEN BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: 

SİLİVRİ TARIMSAL ÜRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÜRAM) 

AMAÇ: 

Bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması, 

Çiftçilerin katma değeri yüksek karlı ürünlere yönlendirilmesi, 

Çiftçinin pazara ve müşteriye erişiminin kolaylaştırılması, 

Tarımda istihdamın artırılması, 

Tarımdaki gelişmeler doğrultusunda bölgede ar-ge çalışmaları yapılması. 

YÖNTEM VE MODEL: 

Silivri Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazisinde Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi kuruldu. Silivri TÜRAM; 

Üretim: Silkent. 

Ar-Ge: Namık Kemal Üniversitesi (İşbirliği protokolü çerçevesinde) 

Koordinasyon: Strateji geliştirme Müdürlüğü Yerel Yatırım Ofisi 

Silkent-Üniversite işbirliği ile katma değeri yüksek ürün üreticiliği yapıldı. 

Gümüşyaka eski belediye binasında Silivri Özel TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kuruldu. 

SİLİVRİ TÜRAM STRATEJİK PLANI[Metin Kaydırma Sonu]AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

STRATEJİK ALAN: EKONOMİ 

STRATEJİK AMAÇ 1: Silivri’de pazar odaklı, katma değeri yüksek ürün üretimi yapılması ve bu konuda bölge çiftçisine örnek bir model oluşturulması. 

HEDEF 1.1: Pazar araştırmaları yapılması. 

FAALİYET 1.1.1: Her yıl mevcut müşterilerle görüşerek ürün ve miktar taleplerinin belirlenmesi ve buna göre üretim programının yapılması. 

STRATEJİK ALAN: ARGE 

STRATEJİK AMAÇ 7: Merkezin, toplumun her kesimi için bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bir açık hava laboratuvarına dönüştürülmesi. 

HEDEF 7.1: Merkezin bilimsel araştırmalara kaynaklık etmesi. 

FAALİYET 7.1.2: Arazideki çalışmalarla ilgili 1 yüksek lisans ve 1 doktora tezi hazırlanması. 

STRATEJİK ALAN: ÇEVRE 

STRATEJİK AMAÇ 6: Tarımsal faaliyetlerde doğal kaynakların ve çevrenin korunarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması. 

HEDEF 6.1: Çevre Koruma ve Kontrol Birimi ile işbirliği ile, çiftçinin, tarımsal faaliyetlerde çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi. 

FAALİYET 6.1.1: Her yıl tarımsal faaliyetler sırasında çevrenin korunması ile ilgili 1 seminer ve eğitim düzenlenmesi. 

STRATEJİK ALAN: TOPLUMSAL FARKINDALIK 

HEDEF 7.2: Çocukların ve gençlerin tarımsal faaliyetler ve tarım ürünleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinç düzeylerinin artırılması. 

FAALİYET 7.2.2: Her yıl üretim arazisinde çocuklara ve gençlere yönelik 1 açık hava etkinliğinin düzenlenmesi. 

STRATEJİK ALAN: TANITIM VE MARKALAŞMA 

STRATEJİK AMAÇ 8: Silivri’nin tarım potansiyelini vurgulayan tanıtım ve markalaşma çalışmaları yapılması. 

HEDEF 8.1: Arazide üretilen ürünler için bir marka yaratılması. 

HEDEF 8.1.1: Gerekli yasal başvuruların yapılması. 

BİR YEREL KALKINMA PROJESİ: İSTANBUL CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ 

İnsanların ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının yolu -> Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN: İSTANBUL CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ 

Tarım ve Hayvancılığın Silikon Vadisi 

Tarım ve Hayvancılık Üretim Merkezi 

Tarım ve Hayvancılık ARGE Merkezi 

Cumhuriyet Çiftliği: Üretim, ARGE, Lise, Üniversite, Kuluçka Merkezi, Teknopark, Cumhuriyet Çiftliği Marketi 

CUMHURİYET ÇİFTLİĞİ’NİN YOL HARİTASI 

Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık -> Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık Sosyal ve Ekonomik Programı -> Tarım ve Hayvancılık Üretim ve ARGE Stratejik Planı 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir